Оценка на недвижими имоти

Координати за контакт:

Мобилен администратори: +359 887 892 129

Мобилен управител: + 359 889 432 361

 

Адрес: София, ул. Марин Дринов 2А, Партер

 

Работно време:

От 9.30 до 17.30, в работни дни

 

Дружество независим оценител

„Оценителско бюро България” ЕООД, ЕИК:121763288, на основание на чл. 17 от Закон за Независимите Оценители /ЗНО/, е регистрирано за извършване на дейност по стойностна оценка на имущество в

Камара на Независимите Оценители в България с Рег.№ 902500012

 

Управител е Бистра Бонева, с над 20 годишен опит в оценяването.

От 2014г. е член на Royal Institution of Chartered Surveyors /RISC/;

От 2018г. е сертифицирана като „Признат Европейски оценител“, REV BG-CPV/2023/1  от TEGoVA 

 

Правоспособност за извършване оценки на:

 • недвижими имоти;
 • машини и съоръжения;
 • права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения;
 • търговски предприятия и вземания;

·        земеделски земи и трайни насаждения

Финансови институции, с които дружеството има  сключени рамкови договори или е в препоръчителен списък

 • Обединена Българска Банка
 • Банка ДСК
 • УниКредит БУЛБАНК
 • Райфайзенбанк България
 • Българо-Американска Кредитна Банка
 • Алианц Банк България
 • Токуда Банк
 • Интернешънъл Асет Банк
 • Българска Банка за Развитие