Кредитно посредничество

Зита консулт ЕООД е вписано в публичния регистър на кредитните посредници по чл. 51 ЗКНИП с номер BCI000014, извършва дейността като необвързан кредитен посредник на територията на Р. България.

 

Жилищен кредит

 

Жилищният кредит е едно от най-значимите финансови начинания в живота и ние вярваме, че ще направим процеса по кредитиране по-лесен за вас!

Необходимостта от жилищен кредит възниква с дефиниране на жилищна нужда или желание:

  • мечтаете за собствено жилище
  • вече ви трябва повече пространство
  • мислите да инвестирате

И преди да започне избора на мечтания имот възниква въпроса за финансиране на покупката. На този етап може да се обърнете към нас, за да се ориентирате за сумата, която е необходима и може да си позволите да изплащате. Ще ви запознаем с актуланите условия и изисквания на кредитния празар, ще съдйестваме да получите предварително одобрение на кредит, което ще ви даде най-ясна представа в какви параметри да насочите търсенето на имот.

Ако вече имате избран имот ще преминем към избора на конкретни оферти и кредитиране.

Отпускането на жилищният кредит е комплексен процес, свързан с не малко документация и изисквания както от страна на кредиторите, така и от законодателя. Професионалното съдействие ще ви помогне да намерите на най-изгодна оферта при най-подходящия за Вас план на изплащане, ще ви даде полезни съвети за избора на застраховки и ще ви спести време.

 

Потребителски кредит

 

Потребителски кредит идва на дневен ред при нужда от финансирането на по-значителни покупки, както и ежедневни съществени разходи.

Дали темата е ремонт, обзавеждане, покупка на кола, инвестиция в по-добро образование или реализиране на мечтаната почивка – изборът на оферта ще ви изправи пред разнообразие от условия. Нашата роля е да сведем това разнообразие до най-подходящата оферта за Вас.

А за да разполагате ежедневно с допълнителни оборотни средства ще ви консултираме при избора на кредитна карта или овърдрафт.

Рефинансиране

 

Отдавна изплащате жилищен кредит  или обслужвате няколко кредит в различни банки – сега е момента да предоговорите условията или да обедините задълженията си.

Рефинанисрането на съществуващо задължение може да се осъществи и при настоящия кредитор или при нов, който предложи по-добри условия. Аналогично, може да обедините задълженията си при един от настоящите кредитори или в нова банка.

При всички случаи крайния резултат за Вас е значително намаляване на месечните разходи!  Освен разходите по кредит, при обединяване на задължения ще намалите разходите за обслужване на сметки в различни банки и ще спестите време и усилия.