МАКБИЛД 11


Линк: https://makbuild11.com/

„МАКБИЛД 11“ ЕООД е строително-инвестиционно дружество, чиято дейност обхваща всички процеси – от проучване, инвестиция, проектиране, строителство до продажби на недвижими имоти.

Постоянен стремеж на фирмата е бързо да се адаптира към динамично променящите се условия на пазара за недвижими имоти и да предлага адекватни решения за нуждите на нейните партньори и  клиенти.