УниКредит Булбанк


Линк: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/imoti-za-prodazhba/

Списък с имоти за продажба, собственост на УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк АД, с решение на Управителния съвет с протокол 8/27.02.2019 г., обявява за продажба банкови имоти, описани в приложената таблица, съдържаща и начална тръжна цена.

Заявленията е необходимо да се подадат писмено на имейл адрес RentAndSalesREL@UniCreditGroup.BG или да бъдат депозирани в деловодството на сградата в София, ул. Гюешево 14 до УниКредит Булбанк АД, Управление „Сграден фонд и логистика“.