Банки/ТД на НАП

Алианц Банк България

Публична продан

Българска банка за развитие

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

Токуда Банк АД

Активи за продажба

Банк Пиреос България АД

недвижими имоти

Обединена Българска Банка

Продажба на имоти

Пощенска Банка

Продажба на имоти

Интернешънъл Асет Банк АД

Недвижимо имущество

ИНВЕСТБАНК

Активи за продажба

Райфайзен Банк

недвижими имоти

СИБАНК

Жилищни имоти

Първа инвестиционна банка АД

Недвижими имоти от Първа инвестиционна банка АД.

Общинска банка АД

АКТИВИ ЗА ПРОДАЖБА

Банка ДСК

Продажба на имоти

D Bank

Недвижими имоти - Търговска банка Д

УниКредит Булбанк

Списък с имоти за продажба, собственост на УниКредит Булбанк