Home2U

Лидерствовпродажбите,инвестициитеистроителството

Home2U обединява група от компании, заемащи водещи позиция във всички сегменти на бизнеса с недвижими имоти.

Обхващамевсичкисегментинабизнесаснедвижимиимоти

Ние сме холдинг от компании, заемащи лидерска позиция във всички сегменти на бизнеса с недвижими имоти. Ето и нашите основни дейности

 • Брокерска

  Помагаме с продажбата или намирането на имот

 • Инвестиционна

  Купуваме апартаменти директно

 • Строителна

  Строим ново поколение жилищни сгради

 • Хотелиерска

  Купуваме и управляваме хотели