Купи от строител БГ ЕООД


Линк: https://kupiotstroitel.bg/

Кupiotstroitel.bg е сайт за безплатни обяви в областта на пазарите, свързани с недвижими имоти, предлагани директно от строител / инвеститор / собственик / наемодател на краен клиент, без съдействието на брокери на недвижими имоти.

3. По смисъла на настоящите Общи условия:

  • „регистриран потребител“ означава строител / инвеститор / собственик / наемодател;

  • „посетител“ означава краен клиент / купувач / наемател;

  • терминът „ползватели“ обхваща „регистрираните потребители“ и „посетителите“ заедно.